Satu Mare: Elogiu cultural în cinstea poetului Mihai Eminescu

by Stefania Crisan

Ziua Culturii Naționale pe care o marcăm an de an la data de 15 ianuarie, la clipa aducerii aminte a celui care a fost Mihai Eminescu iată că și de această dată a reușit să transforme urbea de pe Someș într-un loc plin de emulație culturală ușor de remarcat prin multitudinea evenimentelor ce i-au fost dedicate.

Reprezentanți ai instituțiilor publice pornind de la Prefectură, Consiliul Județean, Primăria Municipiului Satu Mare, Muzeul Județean, Inspectoratul Școlar Județean, Direcția pentru Cultură, Centrul Creației, Biblioteca Județeană alături de unitățile de învățământ, insituții de cultură, asociații literare etc. s-au implicat în susținerea acestor momente de elogiu și recunoștință față de poetul Mihai Eminescu și totodată de promovare a valorilor culturale care definesc matricea acestui popor.

La 15 ianuarie s-a vorbit despre Eminescu, s-a cântat și recitat în cinstea poetului, s-au exprimat gânduri, sentimente, s-au expus lucrări literare care să reliefeze personalitatea complexă și valoarea de necontestat a operei literare ce ne-a lăsat-o drept moștenire.

Încă din preziua sărbătorii au fost oficiate în lăcașurile de rugăciune slujbe de pomenire pentru poetul nepereche și familia acestuia, iar preoții au recitat credincioșilor poezii din lirica eminesciană.

În aceeași atmosferă de  pioasă aducere aminte, numele poetului a fost pomenit și azi, de ziua lui, la ceasul sfintei liturghii, în cadrul ceremoniilor de depunere de jerbe de flori la bustul din fața Colegiului Național Mihai Eminescu sau a monumentului Literaturiii Române din incinta Muzeului de Artă. Au avut loc scurte luări de cuvânt, au fost organizate concursuri de recitare, momente poetice care să reamintească tuturor sublimul cuvântului eminescian.

Nu poate fi trecut cu vederea aportul fiecărei comunități din județ de a marca ziua de 15 ianuarie  într-un mod cât mai elevat cu putință.

”Cultura națională ne definește ca popor și ne oferă rădăcini și identitate. Ea ne ajută să înțelegem trecutul și să privim spre viitor. Este esențial să ne păstrăm și să ne promovăm patrimoniul cultural, inclusiv arta, literatura, muzica, precum și tradițiile și obiceiurile.

Este responsabilitatea noastră, ca națiune, să ne asigurăm că aceste valori sunt transmise mai departe generațiilor următoare.

De Ziua Culturii Naționale, să ne amintim de Mihai Eminescu și de moștenirea sa culturală, dar să ne îndreptăm privirile și inimile spre ansamblul culturii noastre naționale și să ne angajăm să o prețuim și să o păstrăm pentru generațiile viitoare” a fost mesajul membrilor Cenaclului Alfazet din Satu Mare.

You may also like

Leave a Comment