ISU Satu Mare recrutează tineri pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti

by Stefania Crisan

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Someș” al judeţului Satu Mare anunță recrutarea de candidaţi în vederea participării la concursul organizat de Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti, sesiunea aprilie – iulie 2024.

Pentru pompieri, au fost scoase la concurs 300 de locuri, dintre care 275 – subofiţer de pompieri şi protecţie civilă (două alocate candidaţilor de etnie romă) și 25 – subofițer administrativ.

Tinerii care îşi doresc să urmeze o carieră militară în domeniul situaţiilor de urgenţă au şansa de a se înscrie la concurs, exclusiv în format electronic, până la data de 14 mai 2024, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică.
Cererea-tip de înscriere și consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar se descarcă de pe site-ul instituției www.isusatumar.ro, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează şi se transmit, la adresa de e-mail resurseumane@isusatumare.ro (pentru candidaţii cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul Satu Mare).
În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidaţii trebuie să depună documentele solicitate până la data de 21 mai 2024 la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Someș” al județului Satu Mare, situat pe strada Fabricii nr.35 din municipiul Satu Mare.

Candidații trebuie să aibă vârste cuprinse între 18 şi 27 de ani – împliniţi în anul participării la concurs, să fie absolvenţi cu diplomă de bacalaureat, media generală obținută la purtare, în liceu, să nu fie mai mică de 9 şi să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Totodată, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică și să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.
Pentru a participa la concursul de admitere, tinerii trebuie să fie declarați ,,apt” la evaluarea psihologică, care se va realiza după finalizarea perioadei de înscriere.

Concursul se va desfăşura la sediul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti şi constă în susţinerea a două probe: evaluarea performanței fizice și verificarea cunoştinţelor, prin susţinerea unui test tip grilă la disciplina – matematică.

Examinarea medicală se va desfășura în perioada 19 iunie – 12 iulie 2024, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

Detalii suplimentare privind desfăşurarea admiterii (condiţiile de înscriere, conţinutul dosarului de recrutare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia) pot fi consultate accesând site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Satu Mare” al judeţului Satu Mare– www.isusatumare.ro sau site-ul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti – www.scoaladepompieri.ro.

You may also like

Leave a Comment