Spitalul Județean de Urgență Satu Mare scoate la concurs 10 posturi de medici

by Stefania Crisan

Spitalul Județean de Urgență Satu Mare dă startul organizării de concursuri pentru ocuparea mai multor posturi de medici specialiști pentru următoarele secții: Neonatologie, Obstetrică Ginecologie, Psihiatrie acuți, Chirurgie Generală, Pneumologie, Cardiologie, Urologie și Balneofizioterapie. Depunerea dosarelor se poate face până la data de 21 martie 2024 inclusiv.

”Vă așteptăm în echipa noastră!” este îndemnul  unității sanitare de a da curs ofertei de locuri de muncă.

Este vorba de 10 posturi pentru medici specialiști și rezidenți pentru secțiile amintite în rândurile de mai sus.

Reamintim că la începutul acestui an, după o primă evaluare, Spitalul Județean de Urgență Satu Mare  a semnalat deficitul de medici pe mai multe secții. Unitatea sanitară are nevoie de cel puțin 33 de medici ce vizează 19 specialități atât la nivelul secțiilor cât și a cabinetelor din Ambulatoriul de specialitate.

”În conformitate cu: Ordinul M.S. nr.166/2023 și Procedura Operațională SJUSM 109 – 001, Memorandumul nr.24723/20.11.2023 înaintat către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Adresa nr.4849/16.01.2024 înaintată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin care se aprobă organizarea concursurilor sau examenelor pentru posturile menționate în Memorandum;

Spitalul Judeţean de Urgență Satu Mare, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

– 2 posturi cu normă întreagă de Medic specialist, în specialitatea Neonatologie la Secția Neonatologie

– 1 post cu normă întreagă de Medic specialist în specialitatea Obstetrică-ginecologie cu atestat de studii complementare în Ultrasonografie Obstetricală și Ginecologică la Secția Obstetrică-ginecologie;

– 1 post cu normă întreagă de Medic specialist în specialitatea Psihiatrie, la Secția Psihiatrie acuți;

– 1 post cu normă întreagă de Medic specialist în specialitatea Chirurgie generală, la Secția Chirurgie generală;

– 1 post cu normă întreagă de Medic specialist în specialitatea Pneumologie la Cabinet Pneumologie;

– 1 post cu normă întreagă de Medic specialist, în specialitatea Cardiologie cu atestat de studii complementare în Cardiologie intervențională la Secția Cardiologie;

– 1 post cu normă întreagă de Medic rezident ultimul an, în specialitatea urologie la Secția Urologie;

– 1 post cu normă întreagă de Medic specialist, în specialitatea urologie la Secția Urologie;

– 1 post cu normă întreagă de Medic Specialist, în specialitatea Medicină fizică și reabilitare, la Cabinet de medicină fizică și de reabilitare (Recuperare, medicină fizică și balneologie);

Concursul constă în următoarele etape:

– selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr.3 la ordin, în data de 25.03.2024

– proba scrisă (în termen de cel puțin 15 zile lucrătoare și maxim 30 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de concurs);

– proba clinică sau practică, în funcţie de specificul postului publicat la concurs (în termen de cel puțin 15 zile lucrătoare și maxim 30 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de concurs);

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs se face începând cu data de 08.03.2024 până în data de 21.03.2024(inclusiv) în intervalul orar 10,00-13,00 la Serviciul R.U.N.O.S. al Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, Str. Ravensburg nr.1-3.

Informații suplimentare se pot obține la Serviciul R.U.N.O.S. al unității la numărul de telefon 0261 748 317 sau prin email la runos@sjusm.ro.

You may also like

Leave a Comment