Ce trebuie să știe asigurații despre eliberarea medicamentelor compensate

by Stefania Crisan

Lansarea la începutul lunii martie 2024 a celei de-a doua ediții a Ghidului asiguratului de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate pune la dispoziția fiecărei persoane care contribuie la Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS), dar și celor neasigurate  o serie de informații importante. Cu ajutorul acestui ghid care poate fi descărcat de pe site-ul  CNAS fiecare asigurat se poate informa corect despre calitatea de asigurat, pachetele de servicii, modalităţile de accesare a serviciilor pe fiecare domeniu de asistenţă medicală, precum și drepturile şi obligaţiile asiguratului, conform reglementărilor în vigoare la ora actuală. Ghidul se adresează atât persoanelor asigurate, cât şi celor neasigurate, care pot afla care sunt serviciile medicale la care au dreptul şi care este modalitatea de accesare a acestora.

În prezent la nivelul județului Satu Mare, conform datelor Casei Județene de Asigurări de Sănătate pe luna februarie 2024 sunt în evidență 275.134 de asigurați din care 10.562 au calitatea de coasigurați.

Capitolul rezervat Condițiilor medicamentelor compensate specifică din capul locului faptul că doar persoanele asigurate pot beneficia de medicamente suportate din FNUASS, care pot fi eliberate pe baza unei prescripții medicale electronice sau a unei prescripții medicale cu regim special.

Medicamentele compensate pot fi prescrise de medicul de familie și medicul specialist (care își desfășoară activitatea în ambulatoriul de specialitate sau în spital) aflat în contract cu o casă de asigurări de sănătate. În același ghid este menționat faptul că anumite medicamente restricționate prin protocoale terapeutice pot fi prescrise doar de medicul specialist.

Ghidul precizează printre altele obligația spitatelor de a publica pe propria pagină de web lista medicamentelor disponibile în respectivul spital.

Referitor la perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele acestea sunt de maximum 7 zile în afecțiuni acute, de până la 8-10 zile în afecțiuni subacute și de până la  30-31 de zile pentru bolnavii cu afecțiuni cronice. Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate și cu schemă terapeutică stabilă, medicamentele pot fi prescrise pentru o perioadă de 90/91/92 de zile.Pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost volum/ cost volum rezultat precum și pentru vaccinuri, perioada pentru care pot fi prescrise aceste medicamente este de până la 30-31 de zile.

 În privința valabilității prescripției electronice,  prescripția medicală pentru boli cronice, precum și cea pentru vaccinuri sunt valabile maximum 30 de zile de la data emiterii, ier pentru afecțiunile acute și subacute este valabilă maximum 48 de ore. Prescripțiile emise în regim online pe o perioadă de 90/91/92 de zile, semnate de către medic cu semnătură electronică extinsă, pot fi eliberate de către farmacii fracționat, atât în ceea ce privește numărul, cât și cantitate din fiecare medicamente pentru 30/31/32 de zile, iar valabilitatea acestor prescripții este de maximum 92 de zile, în funcție de numărul de zile pentru care s-a făcut prescrierea.

Procentul de compensare aplicat asupra prețului de referință este diferențiat în funcție de sublista în care se regăsește medicamentul și  poate fi de 90%, 50%, 100%, 20%.

Copiii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, gravidele și lehuzele, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenți de liceu până la începutul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenți, dar și persoanele prevăzute în legile speciale beneficiază de gratuitate suportată din Fond (compensare 100% din prețul de referință. Același procent de compensare se aplică în cazul categoriilor menționate și pentru medicamentele din sublistele A,B și D.

Pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari de până la 1.830 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, beneficiază de compensare 90% din prețul de referință pentru medicamentele din sublista B.

Ghidul subliniază faptul că medicamentele pot fi ridicate de către asigurați din orice  farmacie din țară care se află în contract cu casele de asigurări de sănătate. Singura excepție este pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat.

You may also like

Leave a Comment