Valabilitatea adeverinței înlocuitoare a cardului de sănătate a fost prelungită

by Stefania Crisan

Prelungirea valabilității adeverinței înlocuitoare a cardului național de asigurări de sănătate până la emitarea cardului duplicat a fost reglementată recent de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate printr-un Ordin publicat în Monitorul Oficial. Practic prin noile reglementări, adeverința înlocuitoare va fi valabilă până la momentul emiterii cardului duplicat.

Eliberarea cardului duplicat se face pe baza unei cereri din partea titularului de card și vizează situații precum pierderea, furtul sau deteriorarea cardului național de asigurări de sănătate emis, precum şi în cazul schimbării datelor personale.

Până acum, durata valabilității adeverinței era de 60 de zile. Astfel era necesară emiterea periodică a unei noi adeverințe, până la emiterea noului card.

„Durata până la emiterea cardului duplicat poate depăși două luni, iar asigurații pot fi puși în situația neplăcută de a face drumuri repetate la casele de asigurări de sănătate. Măsura prelungirii duratei de valabilitate a adeverinței de înlocuire a cardului național duplicat implicit debirocratizează și fluidizează activitatea caselor de asigurări de sănătate și diminuează cozile de la ghișee” – a declarat Valeria Herdea, președintele CNAS.

Această adeverință se emite pentru asigurații care depun la casa de asigurări de sănătate cererea de eliberare a cardului duplicat, în cazul: pierderii, deteriorării, furtului cardului inițial; schimbării datelor de identitate ale titularilor, față de cele înscrise pe card.

Ordinul prevede că cererea de eliberare a cardului duplicat, completată și semnată de titular sau, după caz, de reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia, se poate transmite și prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță, cu condiția să fie însoțită de copia actului de identitate și, după caz, de alte acte doveditoare, precum și de dovada plății contravalorii cardului duplicat.

Solicitanților cardului duplicat li se poate transmite adeverința înlocuitoare prin mijloace de comunicare la distanță.

Adeverințele emise până la data intrării în vigoare a ordinului menționat își păstrează perioada de valabilitate prevăzută în acestea.

Totodată, Casa Națională de Asigurări de Sănătate subliniază faptul că acele persoane asigurate care nu au avut niciodată card național de sănătate emis pot beneficia de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale fără să trebuiască să prezinte furnizorului o adeverință în locul cardului.

You may also like

Leave a Comment