Subfinanțarea din Sănătate pune pe picior de război medicii de familie și din ambulatoriu cu factorii decizionali

by Stefania Crisan

Sistemul de sănătate din România se confruntă cu una dintre cele mai critice perioade financiare din ultimii ani, iar subfinanțarea în asistența medicală primară, ambulatoriile de specialitate și asistența stomatologică devine o amenințare reală pentru furnizorii de servicii medicale. În pofida afirmațiilor decidenților care dau asigurări că sunt bani suficienți pentru Sănătate, chiar mai mult decât anul trecut, calculele medicilor arată tocmai contrariul și dau pe minus într-atât încât să-i pună în situația de a lăsa halatul deoparte și să închidă cabinetele.

Riscul de a închide cabinetele devine tot mai iminent, ceea ce ar putea avea consecințe grave pentru accesul la serviciile de sănătate în comunități, iar acest moment se anunță a fi tot mai aproape, respectiv, 1 februarie 2024.

După cum am aflat de la dr. Călin Bumbuluț, vicepreședintele Colegiului Medicilor din România, conducerea organizației s-a întrunit în ședință de urgență, joi, 11 ianuarie 2024 și a analizat  aspectele de natură financiară și contractuală propuse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru anul 2024.

”Deși, în ansamblu, bugetul alocat Sănătății în 2024 este mai mare, în comparație cu execuția precedentă, resursele financiare prevăzute reflectă o reducere a fondurilor disponibile pentru sectoare vitale: medicina de familie, ambulatoriul de specialitate și stomatologie. Mai exact, creșterea se referă la totalul cheltuielilor sistemului, inclusiv creșterea salariilor și la finanțarea măsurilor cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență. Astfel, încadrarea în limitele bugetare stabilite va fi realizată prin scăderea valorii punctelor sau a veniturilor finale, preponderent în segmentele precizate. Această scădere este evidențiată în mesajul transmis astăzi de Casa Națională de Sănătate: pentru punctul per capita, se stabilește valoarea de 7,7 lei, pentru punctul pe serviciu medical în asistența medicală primară, 6,2 lei, iar pentru punctul pe serviciu medical în asistența medicală ambulatorie de specialitate, 3,3 lei” se arată intr-un comunicat al CMR.

În pofida alarmelor trase de medici și asociațiile profesionale, declarațiile oficialilor din domeniul sănătății nu par să reflecte realitatea situației. Ministrul Sănătății și Primul Ministru au dat asigurări că finanțarea pentru sănătate este adecvată și că nu există riscuri majore. Această discrepanță între percepția autorităților și realitatea din teren generează frustrare și îngrijorare în rândul medicilor și pacienților.

Situația este amplificată de faptul că România alocă doar un procent mic din PIB pentru sistemul său de sănătate în comparație cu alte țări europene. Această subfinanțare cronică duce țara noastră în coada clasamentului european în ceea ce privește resursele pentru sănătate. Un buget insuficient afectează investițiile în infrastructură medicală, dotarea cu echipamente moderne și recrutarea de personal calificat.

CNAS a calculat valoarea punctelor per capita și pe serviciu în asistența medicală primară și ambulatoriile de specialitate pentru anul 2024, ținând cont de sumele alocate prin Legea bugetului de stat. După cum spun oficialii Colegiului Medicilor din România sumele sunt cu un miliard și 100 de milioane lei mai  puțin pe lună, decât cele necesare finanțării similare anului 2023.

Pentru 2024, CNAS alocă 7,7 lei pentru punctul per capita, 6,2 lei pentru punctul pe serviciu medical în asistența medicală primară și 3,3 lei pentru punctul pe serviciu medical în asistența medicală ambulatorie de specialitate, ceea ce reprezintă scăderi de 30% pentru asistența primară și de 27% pentru ambulatoriul de specialitate. Pentru asistența stomatologică scăderea este de 50%.

Aceste valori se regăsesc într-un proiect de Ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru.

Bugetul FNUASS pentru anul 2024 alocă fonduri totale de 62,4 miliarde lei, din care 44,5 miliarde lei pentru materiale și prestări servicii cu caracter medical.

Pentru luna ianuarie, casele de asigurări de sănătate au încheiat acte adiționale cu furnizorii de servicii medicale pentru a asigura continuitatea furnizării serviciilor medicale, menținând valorile de punct ale semestrului al II-lea al anului 2023 doar pentru luna ianuarie 2024.

You may also like

Leave a Comment