Profesorii sunt obligați să declare activitățile, inclusiv meditațiile cu elevii, începând cu 1 februarie

by Stefania Crisan

De la  1 februarie 2024, profesorii din învățământul preuniversitar trebuie să completeze anual declarații de interese conform unui ordin al ministrului educației, publicat în Monitorul Oficial. Aceste declarații includ toate activitățile desfășurate, inclusiv meditațiile cu elevii. De asemenea, conform Legii 198/2023 a educației preuniversitare, este interzis ca profesorii să ofere meditații copiilor din clasele pe care le predau.

Ordinul Ministerului Educației nr. 3.051/2024, valabil din 1 februarie, impune profesorilor să declare toate activitățile lor, inclusiv meditațiile cu elevii, printr-o declarație de interese. Acest regulament se aplică și celor angajați după 31 decembrie, care trebuie să completeze și să depună declarația în termen de cinci zile de la angajare.

Declarațiile de interese trebuie completate și depuse anual până la 31 decembrie, conform metodologiei incluse în ordin. Acestea trebuie să includă norma didactică și activitățile de predare ale profesorilor pentru anul școlar respectiv.

Verificarea declarațiilor de interese va fi efectuată de un responsabil desemnat de conducerea unității de învățământ. În cazul în care se găsesc neconcordanțe, profesorii vor fi notificați să rectifice declarația în termen de 30 de zile.

Nedepunerea declarațiilor de interese la timp sau nedeclararea activităților de pregătire cu elevii constituie abateri disciplinare, sancțiunile putând merge până la desfacerea contractului de muncă.

Această măsură are ca scop asigurarea transparenței și integrității în sistemul educațional. Prin cerința de a declara toate activitățile, inclusiv meditațiile cu elevii. Ordinul de ministru vizează prevenirea conflictelor de interese și asigurarea unei educații echitabile pentru toți elevii.

You may also like

Leave a Comment