Noi reguli de validare a serviciilor medicale datorită PIAS

by Stefania Crisan

Disfuncționalitățile la Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) dau din nou bătăi de cap furnizorilor de servicii medicale. În contextul situației existente, după cum semnalează Casa Națională de Asigurări de Sănătate”până la data disponibilității tuturor componentelor PIAS în parametric normali de funcționare” vor fi aplicate noi reguli de validare a servicilor medicale.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate îi informează pe furnizorii contractuali că de la 1 aprilie 2024 serviciile medicale se acordă cu obligativitatea raportării on-line în 3 zile lucrătoare, conform prevederilor legislative în vigoare.

”Conform Art.3 din Ordinul 457/02.04.2024 pentru aprobarea procedurii de transmitere în Platforma informatică din asigurările de sănătate a serviciilor acordate off-line și a procedurii de validare a acestora în cazul constatării unor disfuncționalități în funcționarea PIAS:

Pentru validarea activității desfășurate de furnizori în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate începând cu data de 1 aprilie 2024 și până la data disponibilității tuturor componentelor PIAS în parametri normali de funcționare, pentru regula de validare “serviciul nu a fost semnat cu cardul”, se va emite un ordin distinct al președintelui CNAS, în temeiul dispozițiilor art. 209 – 212 din Anexa 2 la HG nr. 521/2023, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 25 – 28 din HG nr. 423/2022, cu modificările și completările ulterioare” se arată într-o informare a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

De asemenea, medicii de familie sunt înștiințați asupra calendarului de raportare a serviciilor medicale realizate în luna martie 2024 acesta fiind prelungit pentru perioada 4-5 aprilie 2024.

You may also like

Leave a Comment